Utveckla ditt företag med medarbetarundersökningar

Som företagare finns det mycket att hålla reda på. Det gäller inte bara att se till att företaget genererar vinster utan du måste också sköta om ekonomi och anställda. Arbetsmiljön är därför väldigt viktig för dig att utveckla och hålla koll på.

Ta tempen på din personal

Det är allmänt känt att anställda som mår bra på arbetet presterar bättre. Här är det du som chef som måste göra läxan och satsa på åtgärder som främjar miljön på arbetsplatsen. Att satsa på ett beprövat verktyg som medarbetarundersökning kan ge dig värdefulla insikter om hur dina medarbetare mår. Det är dock viktigt att du satsar på kvalitetsalternativ och att du verkligen behandlar och analyserar resultatet. Det är ingen vits eller vinst med att bara ta reda på hur saker och ting står till utan att göra något åt det.

För att hitta de bästa medarbetarundersökningarna kan du ta hjälp av Ungapped som erbjuder effektiva digitala mätningar och undersökningar. Med hjälp av denna typ av redskap kan du som chef ta reda på om personalen trivs och om de är motiverade samt hur de ser på sina arbetsuppgifter. De anställda är nämligen din viktigaste resurs och framgångsfaktor för att företaget ska växa på ett positivt sätt. Därför är det viktigt att du som chef avsätter tid regelbundet och skapar ett NMI – nöjd-medarbetarindex. Ungapped hjälper dig inte bara med mallar utan också med hur du ska behandla resultatet av dina undersökningar. Med hjälp av medarbetarundersökningar som ska göras månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis kan de anställda svara på frågor om arbetsuppgifter, arbetsmiljö och ledning. En del företag upplever att verktyget passar utmärkt som en del av årliga medarbetarsamtal. Som chef har du möjlighet att prova på plattformen kostnadsfritt för att ta reda på om det kan vara något för dig och ditt företag att satsa på.