Digitaliseringen av företagens ekonomi

Det har väl inte kunnat undgå någon att vår värld går mot att bli allt mer digitaliserad. Det är en utveckling som märks av i de flestas vardag, till exempel genom så enkla saker som att man allt mer sällan hanterar kontanter och att man strömmar sin musik digitalt istället för att ha CD-skivor. Sverige ligger på många sätt i framkant i denna digitala utveckling, något som bland annat visar sig genom att det finns flera framgångsrika svenska företag (som har värderats till mer än en miljard dollar) som har en digital affärsidé som grund. Självklart har denna digitala utveckling även påverkat hur företag sköter sina affärer, och här tänkte vi ta upp några exempel på hur företagandets förutsättningar, särskilt i förhållande till deras ekonomi, har förändrats i och med digitaliseringen.

En stor förändring är till exempel att företag numera kan sköta sin fakturering och ta emot betalningar helt digitalt, utan att skicka pappersfakturor. Beroende på hur stort företaget är passar olika digitala lösningar olika bra – ett större företag väljer kanske till exempel att ansluta sig till en betaltjänst som gör att kunderna kan betala in fakturorna på ett smidigt sätt, medan mindre företag kan skicka ut fakturorna via mejl. Självklart kan företagen i sin tur även betala sina egna kostnader digitalt, via exempelvis internetbank.

Något annat som numera också kan skötas helt digitalt är att ansöka om lån och liknande finansiella tjänster. Detta tack vare företag som Capcito, som bland annat erbjuder checkkredit och andra former av finansiering för företag via sin hemsida. Även kontakter med myndigheter, som har rykte om sig att vara byråkratiska och omständliga, är i dagens digitala värld relativt smidiga och enkla. Företag kan till exempel sköta alla sina ärenden till Skatteverket på myndighetens hemsida, utan ett enda papper och utan att åka ner till Skatteverkets kontor. Detsamma gäller Bolagsverket, vars tjänster tillsammans med Skatteverkets tjänster finns samlade på portalen Verksamt – något som underlättar stort för många företagare och blivande företagare.

Digitaliseringen är dessutom positiv för miljön, eftersom företagen konsumerar mindre papper. En stor bidragande orsak till att digitaliseringen har fått så stor genomslagskraft är dock sannolikt inte dess miljöfördelar, utan det faktum att den sparar både tid och pengar för företagen – helt enkelt för att kommunikationen är snabbare digitalt än IRL, och i företagsvärlden är ju tid som bekant pengar.