Företagande för en ny era

Den digitala tidsåldern öppnar upp helt nya möjligheter för entreprenörer och företagare. Inom företagande kan man till och med tala om ett paradigmskifte. Framtiden ligger i händerna hos de som accepterar dessa omvälvande förutsättningar som detta paradigmskifte för med sig. Vad det handlar om är att behärska cyberspace. Det är där de nya landvinningarna görs och det är där striden om överlevnaden kommer att äga rum – parallellt med miljöområdet som är det andra området där kreativitet och entreprenörskap kommer att besegra nya områden och skapa nya innovationer.

Ungdomarna är bra förberedda och har fått den digitala utvecklingen med modersmjölken. Det är också dessa “Millenials” som anpassat sig snabbast och redan bedriver företagande utifrån de digitala förutsättningarna. De kallar sig digitala nomader och reser jorden runt under tiden som de bedriver sitt företagande med hjälp av datorerna. De hyr kontor på platsen där de för tillfället råkar befinna sig och en ny kontorstrend har skapats kring dessa digitalt drivna företagare.

Kreativitet är vad som gäller för att vara en vinnare inom företagande. Att vara kreativ innebär att genomdriva sina ideer hur galna de än kan verka. Sir Richard Branson är en superföretagare som följt sina kreativa impulser och det har fört honom till stjärnorna – formligen. Han har drivit skivbolaget Virgin där han lanserade bland annat Sex Pistols ett brittiskt punkband som huserade på 70-talet. Därefter kom han att med hjälp av en missad flygavgång att starta ett flygbolag som kom att heta detsamma som skivbolaget. Från det ena till det andra så kom han sedan att starta Virgin Galactic för att bedriva bedriva rymdturism. Varför? Varför inte!!! Vad Sir Richard Branson bevisar är att ålder alltid får stå tillbaka för kreativitet. De som kallar honom för galen är de som fortfarande står med båda fötterna på jorden, fastrotade som blyklumpar – och i regel brukar de inte ta sig någonstans. Den typen av individ ska man inte ta råd ifrån. Vill man bedriva ett framgångsrikt företagande ska man ta råd ifrån människor som använder sig av sin kreativitet, som Sir Richard Branson” naturligtvis.

Nyckeln till framtidens företagande är att dra nytta av sin kreativitet samt av alla de möjligheter som öppnar sig när man lär sig navigera på internet och använda alla de resurser av kontaktnät man kan bygga där. Möjligheterna att delegera arbetsuppgifter och bedriva företagande med hjälp av team placerade över hela världen. Tim Ferriss är ytterligare en av de som förstått att ta tillvara på den digitala världens alla möjligheter och har skrivit en bok om hur man skalar ner och skruvar upp för att bygga sitt digitala företagande. I sin bok 4 timmars arbetsvecka delar han frikostigt med sig av mycket matnyttig information och kunskaper man behöver för att manövrera sig digitalt och vara förberedd för ett digitalt entreprenörskap.

Här bekantar vi oss mer med framtidens företagande och tittar på alternativ företagaranda och nytänkande entreprenörskap. Välkommen till framtiden. Framtiden är här.