Rebeller och hjältar

Strömningarna och utvecklingen i världen går åt två håll samtidigt; utåt och inåt. Inåt därför att företagaren måste blicka inåt för att få tillgång till sin inre reservoar av kreativitet och genialitet. “Känn dig själv” har varit ledord bland tidernas stora filosofer. “Himmelriket är i hjärtat” sa Jesus. Allting handlar om att tro på sig själv och lyssna till sina kreativa impulser. Inga geniala uppfinningar hade existerat om inte en person hade tänkt den första tanken som låg till grund för uppfinningen. Det gäller att våga.

Den andra strömningen i tillvaron går utåt och handlar om miljön, den omgivande miljön och klimatfrågorna. En stor del av frågorna kretsar kring energiförsörjning och trenden pekar i riktning mot att de hållbara innovationerna är de som tar över på allt fler av livets, världens, utvecklingens och samhällets alla områden. Nödtvång? Kanske. Eller är det kanske bara så att världen har kommit ikapp tankegångarna som vår tids kreativa genier tänkt för länge sen?

Nikolas Tesla tänkte redan tidigt i miljövänliga, hållbara banor men han var för långt före sin tid. Omvärlden hängde inte med i svängarna och förstod sig inte på det märkliga geniet som också dog fattig och ensam. Idag har verkligheten kommit ikapp och ett annat kreativt geni Elon Musk utvecklar idag Nikola Teslas uppfinningar.

Kreativiteten motarbetas ofta av bakåtsträvare och människor som är rädda för förändring och utveckling. Den kategorin av människor finns det gott om men den typen av människa har heller aldrig uppfunnit något. Kreativa människor gör bäst i att ta avstånd och inte ta råd från den typen av individ. Kreativa människor och totalt okreativa människor härstammar troligtvis från två olika planetsystem. Är man rädd för förändring kommer man heller aldrig att bejaka det kreativa hos sig själv. Är man rädd för förändring kommer man dessutom att försöka kväva utvecklingen hos andra. Denna typ av mentalitet är fiende till företagarandan. Om den typen av mentalitet fått råda genom tiderna så hade vi fortfarande inte uppfunnit hjulet. Utifrån denna insikt inser man att entreprenörer, innovatörer och kreativa företagare måste vara något av rebeller för att driva igenom sina projekt i en trög förändringsfientlig omgivning. Entreprenörerna är isbrytarna och hjältarna som vågar gå mot strömmen, vågar bryta ny mark där ingen tidigare gått. Framtiden är nu och framtiden är här för att stanna.