Ledare och inspiratörer

Surfar mellan råden från entreprenörerna; “Så når du toppen!”, “Hur vinnare gör” osv. De har lösningen på problemen och nyckeln till framgången. Det fanns en period i livet då Time managern var den viktigaste statusmarkören för en företagare. Tecknet på framgångsrikt entreprenörskap hade uppnåtts endast om almanackan var full av “viktiga” möten och måsten. Att vara en upptagen person var ett mått på framgång.

Sir Richard Branson har en annan inställning till företagande. Livet ska vara roligt och för att bli framgångsrik som företagare behöver man omge sig med människor som mår bra. En härlig inställning till företagandet. Inte ett “måste” i sikte. Det ser ut som att den mörka medeltiden är förbi.

Teslas Elon Musk har samma avslappnade inställning till livet och människorna han arbetar med. Delaktighet och teamanda. Att inte snåla med berömmet.

Dessa två superentreprenörer bedriver ett generöst ledarskap, där delaktighet och att bygga fungerande team där arbetsglädjen är den gemensamma länken och vad som skapar ett blomstrande företagande. Det är från den här typen av ledare man ska hämta sin inspiration när man bygger på framtidens företagande, ledare som har gått före och visat vad som krävs av ledare och företagare som ska överleva framtidens krav. Stelbenthet och pyramidala strukturer tillhör historien och företag som bedrivs utifrån föråldrade system kommer inte att överleva paradigmskiftet utan är dömda att gå under.

“Kommunism” vrålar ensamseglaren som vill behålla sin position i pyramidens topp. Detta är den typ av företagare som kommer att hävda att det var bättre förr. De företagare och entreprenörer som har som mål att bedriva framtidens företagande och överleva paradigmskiftet inser fördelarna med att vara flera på fartyget.