Digitala nomader och flexibla kontor

Att vara företagare idag är enklare än någonsin. Idag behövs bara en dator och en internetuppkoppling för att bedriva ett framgångsrikt företagande. En e-butik med kunder över hela världen behöver inte kosta många kronor att dra igång. Som företagare behöver du inte ens sitta på ett lager och riskera dyra kostnader för osålda produkter utan kan öppna en e-butik och ägna dig åt dropshipping. Kunderna beställer varor från din e-butik och du beställer dem från ett företag som levererar produkten till din kund. Detta är bara en av det digitala företagandets fördelar.

Att leva som digital nomad innebär att man bedriver sitt företagande från den plats på jorden där man för tillfället råkar befinna sig. I spåren av den här typen av företagande har det vuxit fram en helt ny industri som riktar sig till den digitala nomadens livsstil och svarar mot deras krav. Ett exempel på de nya kraven som ställs på omvärlden är möjligheten att sammanstråla med andra digitala entreprenörer. Behovet av flexibla kontorsmiljöer har skapat en helt ny nisch av företagande. Man kan numer ha som ide att tillhandahålla kontorslokaler för digitala nomader så dessa frilansare och digitala företagare kan träffas för kreativa ideutbyten.