Turismindustri för en digital era

Inte alla kommer att uppskatta paradigmskiftet och inte alla företag kommer att överleva det. De som vant sig vid den gamla världens existens och inte anammat den digitala tekniken kommer att hamna på efterkälken. Det finns nischer där de gamla tankegångarna fortfarande fungerar och det är inom turism och servicenäringen. Människor behöver alltid mat, upplevelser och service. Formerna av upplevelser kan komma att förändras men kan man erbjuda kost, logi och rekreation så är möjligheterna att bedriva företagande outsinliga.

Turism, resebransch, nöjen, mat, upplevelser och rekreation växer för varje år som går. Återigen kommer man dock att stå som vinnare om man har de digitala verktygen i sin makt. Har man en direkt motvilja mot allt digitalt så kommer man obönhörligen att bli omsprungen av företagare som lärt sig behärska digitala plattformar som Airbnb för att marknadsföra sitt företagande.

Att investera i fastigheter för att hyra ut till turister genom tjänster som Airbnb är ett gebit som vuxit och skapat många nya företagare. Det är bara ett exempel på det företagande som växer fram i kölvattnet av den digitala utvecklingen. Stenåldern är över, den mörka medeltiden och industrialismen likaså. Nu är vi inne i den digitala eran.