Hyra in interimschef

Som företagare lever du i en värld som ständigt förändras. Som ägare eller VD behöver du kunna ta kvicka beslut och anpassa verksamheten vid behov. Kanske står ni inför en expansion? Eller så har en nyckelperson lämnat företaget? I båda fallen är det nödvändigt att snabbt få in rätt person men en bra rekryteringsprocess kräver samtidigt både tid och eftertanke. Istället för att forcera fram en lösning som i slutändan inte håller måttet finns tillfälliga lösningar som kan ge stora fördelar.

En interimslösning, det vill säga tillfälligt inhyrd personal på en permanent roll i företaget, är inte bara en nödlösning utan en möjlighet att ge företaget en kompetensboost vid precis rätt tillfälle. Till exempel kan en erfaren interimschef försäljning och marknad bidra med värdefull input i försäljningsarbetet. Det kan till exempel handla om att bygga upp en helt ny säljorganisation eller utveckla säljprocesserna inför att företaget ska expandera och utöka sin verksamhet. En interimslösning ger företaget en möjlighet att analysera sin egna situation och mejsla fram en tydlig kravprofil inför en permanent rekrytering utan att tappa värdefull tid eller riskera att stå utan säljchef vid fel tillfälle.

Få in rätt kompetens vid rätt tillfälle

Det är inte ovanligt att ett bolag i uppstarts- eller tillväxtfas får växtvärk och behöver rekrytera snabbt. Ofta kan behov i organisationen uppstå med kort varsel och då kan en inhyrd interim försäljningschef med många års erfarenhet snabbt sätta sig in i organisationen, affärsplanen och leverera de resultat som behövs. En interimschef kan dessutom ta med sig värdefull kompetens in i bolaget och ge ett kompetenslyft till hela organisationen.

Tydlig kravspecifikation ger rätt matchning

Ofta har bemanningsföretag som erbjuder seniora personer stor vana att matcha kompetens mot företagens behov. För att kunna hitta rätt personal för uppdraget är det viktigt att du som företagare tydligt kan förmedla vad som är viktigt för företaget under det kommande halvåret. Vilka specifika kompetenser är företaget i behov av? Vilka processer behöver startas, drivas och slutföras? Med utgångspunkt i detta kan bemanningsföretaget skapa en tydlig profil som sedan matchas mot deras kandidatbas.

Interimslösning ger tid till bra rekryteringar

En interimslösning är oftast en tillfällig lösning på en permanent position inom företaget. Det här är en bra lösning när en nyckelperson säger upp sig och en ny person behöver tillsättas med kort varsel. Istället för att forcera en rekrytering kan en interimslösning innebära att du kan ägna mer tid åt att hitta exakt rätt matchning för tjänsten. Genom att kunna ägna mer tid åt kravprofilen och rekryteringsprocessen har du större chans att hitta exakt rätt kandidat, istället för att riskera en kostsam felrekrytering.

Duktiga och erfarna sälj- och marknadschefer behöver ofta headhunta från andra företag och det är en process som kan ta lång tid. Bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på tillfälliga chefslösningar har en uppdaterad kandidatlista med personer som med kort varsel kan kliva in och axla tunga positioner under en övergångsperiod. Det här kan för dig som företag vara skillnaden mellan en fortsatt ökad omsättning eller stagnerande försäljningssiffror.