I vårt eget ursprung

Människan är en tänkande varelse där kommunikation, information samt samordning kring dessa fenomen utgjort vitala delar av vår existens. Det här är ingenting nytt utan började förmodligen samtidigt som vi tog våra första stapplande steg på denna planet. Vi kan olikt alla andra levande organismer planera för den tänka framtiden och utgå ifrån premisserna som finns tillhands. Genom denna antecipatoriska förmåga har människan på gott och ont fungerat både som härskare och sabotör. I kommunikationen med oss själva samt andra skapar vi en slags omedveten naturlig organisation som sedermera utgör den ack så viktiga interaktionen.

Ett av mänsklighetens primära mål är ur en evolutionär synpunkt att föra våra gener vidare. Vi ska till varje pris försöka överleva och undvika faror. Det är också just det här som företagande i grunden handlar om. Det här förknippas inte sällan med arbete som tillsammans med familj, vänner och fritid utgör ett av vardagens viktigaste fundament. Det är också i denna kärna som individen förenas med kollektivet. Företag bygger till mångt och mycket på en organisation där struktur, planering och samarbete står i centrum.

Vad företag egentligen är och står för blir komplicerat att ge en entydig definition på. En gemensam nämnare är att det i stort sett alltid består av en slags organisation där mänskliga alternativt materiella resurser ska köpas, säljas, fördelas eller utvecklas. Människan är en klockren pusselbit eftersom hen till sin natur även i de mest primitiva miljöer är en organiserad varelse.

Företagande kan te sig på så många olika sätt. Det är en del av vårt liv oavsett om vi vill det eller inte. I grund och botten handlar det om olika sorters grupperingar där en eller flera individer tar ett övergripande ansvar. När sedermera varor, tjänster och produkter börjar sättas i rörelse framträder verksamheten i sin renaste form.