Olika bolagsformer

Det finns många former för att driva ett företag, men vad är det som kännetecknar respektive skiljer dem åt? Vi går igenom likheter och skillnader för de vanligaste företagsformerna.

Aktiebolag

Idag den vanligaste bolagsformen då kraven på startkapital har sänkts och revisionsplikten har slopats. Trots det krävs det fortfarande ett relativt stort kapital för att starta ett AB, vilket dock kan betraktas som en ren investering då kapitalet kan användas fritt när bolaget väl har registrerats.

Ett aktiebolag kan ha flera eller en ensam ägare och bär, i egenskap av juridisk person, huvudansvar för skulder och avtal. Det gör de ekonomiska riskerna relativt små.

Enskild firma

Kallas även enskild näringsverksamhet och är vanlig bolagsform för ensamföretagare (i synnerhet frilansare). Det som lockar många är enkelheten i att komma igång, då det i princip endast krävs en F-skattsedel, vilket bör anges på alla fakturor och offerter.

Till skillnad från föregående bolagsform är en enskild firma ingen juridisk person (se förklaring nedan), vilket innebär att företagets resultat ska redovisas på en så kallad närings­bilaga. Eventuella överskott ses som “inkomst av näringsverksamhet” och beskattas därefter (vilket bland annat inkluderar egen­avgifter).

Juridisk person: Företaget (ägaren) ska betala eventuella skulder om det inte finns tillräckligt med kapital i företaget. Med tanke på detta kan det finnas anledning att hitta alternativa sätt att tjäna extra pengar på, som att sälja fakturor via factoring eller ingå olika affiliate- och samarbetsavtal.

Handelsbolag

Handelsbolag (HB) är en bolagsform som innebär att en eller flera personer gemensamt avtalar att dela på driften av en verksamhet i bolagsform. Det som är bra att ha i åtanke gällande denna bolagsform är att samtliga delägare bär lika stort ansvar. Därmed är ett så kallat kom­pan­jonavtal (skrivs i syfte att reglera delägarnas befogenheter och skyldigheter) att rekommendera.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag (KB) kan beskrivas som en variant av bolagsformen handelsbolag, med den stora skillnaden att bolagsmännen har begränsat ansvar i förhållande till den enskilda insatsen. En annan skillnad är att bolagsmännen kallas för kommandit­delägare, samt att en av dessa ska tilldelas obegränsat ansvar. I övrigt är reglerna för denna bolagsform desamma som för ett handelsbolag.

Ekonomisk förening

Denna kooperativa företagsform påminner en del om bolagsformen aktiebolag, inte minst för att båda är skattesubjekt, men också för att de har en egen bolagsstämma tillika egen styrelse.

Det krävs inget större startkapital men föreningen måste ha minst tre medlemmar. Den ska också vara öppen för alla, så länge föreningens stadgar uppfylls.