Att driva företag inom jakt

I Sverige finns det en hel del skog och mark. Det finns också många vilda djur. Det här medför att det också är väldigt populärt att jaga i den svenska skogen. Här finns både älg, rådjur, hare och flera olika skogsfåglar. Dessutom försiggår rovdjursjakt på bland annat lodjur, björn och varg på olika platser i landet. Många personer har upptäckt att det är lönsamt att hyra ut jakt, och de startar ofta företag inom just det området.

Viktigt att tänka på

När man ska vara ute i skogen, speciellt när vapen är inblandade är det viktigt att man har koll på var man har varandra. Genom att hyra komradio i Stockholm kan man enkelt kommunicera även om mobiltelefonen inte har någon täckning. En annan sak som är bra att komma ihåg är att man inte skickar ut personer som aldrig varit i skogen innan, långt ut på svårt placerade pass. Det kan också vara klokt att se till att de är i sällskap med någon van jägare från trakten.

En annan sak som är viktig att ha koll på är att personerna har jaktkort, samt att de verkligen har licenser för sina vapen. Dessutom är det bra om de har giltig försäkring. Om jägarna har hund med sig bör man ta en diskussion om hundarna ska få delta i jakten, eller om de ska hållas i koppel.

Ska kött ingå i jakten?

När man driver företag inom jakt kan det vara bra att fundera om kött och troféer ska ingå i jakten. I vissa fall får jägarna köpa både kött och trofé. Det deltagarna betalar för är i princip att vara ute i skogen, och kanske få chans att skjuta ett djur. Om köttförsäljning ska försiggå kan det också vara bra att ha nödvändig kunskap om livsmedelshygien, och det kan man läsa mer om hos livsmedelsverket.

Saker som kan inträffa

Under jakt kan många olika saker inträffa. En jägare kan halka eller snubbla och skadas. Det kan också vara så att någon går vilse, eller bryter benet i skogen. Som ansvarig företagare bör man ha handlingsplaner redo. I dem bör det stå hur man går till väga om någon kommer vilse eller skadas. Den eller de som är ansvariga för jakten bör ha med kopior på planerna.

Försäkring

När det gäller försäkring är det bra om företagaren har en sådan. Den ger visst skydd om något händer under eller vid sidan av jakten. Om en jägare skadas är det dock dennes försäkring som bör täcka.

Hur mycket kan man jaga på marken?

Driver man ett företag som sysslar med jakt måste man ha koll på hur mycket det egentligen går att jaga på marken. Man behöver kunder men samtidigt kan man inte jaga för mycket. Då kan viltet på marken rent av försvinna och då blir det omöjligt att driva vidare företaget.