Digitalisering när världen gungar

Digitaliseringen av företag har växt stort under år 2020, till stora delar på grund av pandemin som sköljer över världen. Redan innan fanns såklart de företag som såg värdet i att driva en del av sin verksamhet digitalt; dels då det är mer kostnadseffektivt, och dels för att ett arbete utanför kontoret får många anställda att må bättre. För de med eget företag innebär möjligheten att arbeta exempelvis hemifrån betydligt färre utgifter då de inte behöver lägga pengar på lokalhyra.

Att kunna utföra sitt jobb hemifrån har gjort det lättare att kunna följa de restriktioner som kommit på grund av pandemin. Man slipper jobbpendling på fulla bussar och arbetsplatser med mycket folk, där smittorisken kan vara hög. Dessa restriktioner har gjort att många insett hur mycket av våra jobb som faktiskt kan digitaliseras och inte nödvändigtvis behöver utföras på kontor eller andra arbetsplatser.

Men trots digitalisering finns det områden där behovet av fysiska hjälpmedel kvarstår, och ett av dem är kontorsmaterial. Även om större delen av arbetet sker online så krävs ofta exempelvis pennor, möjlighet att anteckna eller skissa beroende på yrke, och det är lätt att glömma bort vikten av de här relativt små resurserna. De är viktigare än man kan tro, och att släppa blicken från skärmen ibland har fördelar även för vårt välmående och vår hälsa.

Hur ser då framtiden ut för våra yrken, både de fysiska och de digitaliserade? Det är ingen lätt nöt att knäcka, men länge har mycket talat för att vissa yrken kommer bli överflödiga när robotar tar över. Det stämmer fortfarande, men i och med den globala pandemin vi just nu upplever så har även hemmajobbandet fått ett uppsving, och insikterna vi fått av detta kommer nog inte försvinna. Fler jobb kommer fortsätta digitaliseras, folk har möjlighet att bli friare i sina yrken, och när resandet blir tryggare igen kommer vi se fler digitala nomader över hela världen.

Svårigheten i det här scenariot är att det trots allt kan bli fler som slåss om de fysiska jobben, och då den digitala jobbmarknaden ökar så blir det svårare att sticka ut och klara sig även här. Men det är jobbmässigt en väldigt spännande tid, och framtiden får utvisa vad som faktiskt sker.