Företagslån – vad bör man tänka på?

Det finns många tillfällen då man kan behöva ta ett företagslån. Kanske man måste investera i ett nytt lager eller renovera lokalen för att öka omsättningen på sikt. Eller kanske man vill starta ett helt nytt företag och behöver finansiera det genom ett banklån. Behöver man lösa en kortsiktig likviditetssvacka går det också att göra genom att ta ett lån. Det finns en del saker man bör tänka på oavsett vad det är man ska använda lånet till. Ett företagslån är lite annorlunda än ett privatlån, även om det inte nödvändigtvis är svårare villkor runt ett företagslån. När man ansöker om lån hos banken måste företagets affärsplan, budget och eventuella bokslut presenteras. Banken måste ha det för att kunna bedöma vilken risk lånet innebär och vilken återbetalningsförmåga företaget har. Är det ett start up-lån man ansöker om krävs en bra affärsplan och en genomarbetad budget som tar med återbetalningarna i beräkningarna.

Kostnader och lönsamhet

Det är viktigt att fundera på vad lånet kommer att kosta och ifall det verkligen kommer att leda till lönsamhet. En del banker erbjuder lån som är alldeles för dyra, för oftast vet inte kunderna vad priset för ett företagslån bör vara och därför går det med på för höga räntekostnader. Det är den effektiva räntan ni bör hålla koll på för den visar den totala kostnaden för lånet, det vill säga både administration- och ränteavgifter. Jämför alltid olika företagslån från olika banker så att ni kan hitta det som blir billigast för er. När man tar ett lån till företaget måste man se till att det är en lönsam affär. Kommer lånet leda till att ni får mer kunder? Ökar er försäljning eller kommer verksamheten att växa på något annat sätt? Genom att göra en enkel kalkyl och jämföra lånets kostnader mot blivande intäkter kan du snabbt se om ett lån är rätt lösning för er. Räkna även på vad det kommer att innebära ekonomiskt om ni inte får lånet beviljat.

Kredit är bättre för likviditeten

Om det är materiella tillgångar ni behöver köpa i företaget passar ett långsiktigt lån bra, men om det handlar om att förbättra likviditeten på kort sikt är ofta en kredit bättre. Man kan få problem med likviditeten i ett företag om det till exempel en varuleverans eller en tjänst betalas för sent. För att lösa problemet kan man ansöka om en rörelsekredit hos banken. Då kommer banken och företaget överens om ett kreditbelopp som sedan kopplas till företagskontot. För det betalar man en årlig avgift samt avtalad ränta på den använda krediten. Man kan även ansöka om en checkkredit, vilket är en rörelsekredit som är kortsiktig. Den har vanligtvis en löptid på ett år och villkoren bestäms årsvis. För olika krediter brukar banken kräva inteckning i företaget eller borgen. Självklart kan man även låna pengar privat genom enklare och sedan sätta in pengarna i företaget. Det kan till exempel vara en bra lösning om man inte har bra bokslut, men ändå tror på sitt företag och därför vill satsa.