Framtidens yrken

Vilken utveckling går vi till mötes i en värld där allt fler arbetsuppgifter beräknas digitaliseras och överlåtas till robotar? Finns det någon plats för människan i en sån värld? Och vad ska människan livnära sig på om alla arbeten tas över av robotar? Troligtvis går vi över i en värld där man i framtiden kommer att dela in folket i herrskap och tjänstefolk. Tjänstefolk kommer alltid att ha jobb eftersom människor gillar att passas upp och om man är riktigt cynisk så kan man gå så långt att man säger att; människor gillar att ha kontroll över andra människor. Hantverksyrken kommer i mindre utsträckning att tas över av robotar eftersom den typen av yrken kräver precision och ansvarstagande. Visst skulle robotar kunna sköta den typen av yrken men det finns en stor chans att just tjänstefolk och pigor kommer att stå för en allt större del av framtida arbetstillfällen. Vad gäller försörjningen så finns det grupper som förespråkar medborgarlön d.v.s. att skatter fördelas mellan alla medborgare, men motståndet är stort. Man vill hellre ha pigor.

Fotomodeller och säljare

Man räknar med att robotar i äldrevården kommer att bli en vanlig syn i framtiden. Fotomodeller beräknas vara den första yrkesgruppen som försvinner till följd av alla appar, photoshop och ritprogram. Säljaren räknas som ett utdöende yrke men här sätter skribenten ner foten. Visst kan försäljning skötas via automatiska telefonsamtal och Googlereklam men en professionell och serviceinriktad säljare kan aldrig ersättas. I Utopia går var och en att bytas ut och ersättas av robotar och datorer men serviceyrken är nog ganska immuna mot den här typen av utveckling. Man bör även ta i beaktande vilken typ av industri det gäller. Är det privat vård kanske man har intresse av att byta ut personalen mot robotar men i ett vårdföretag som vill bibehålla service och kvalitet är robotväldet uteslutet. Utvecklingen kommer till stor del att styras av vilken typ av service och tjänster som människorna kommer att efterfråga. Utvecklingen kommer även att styras av vilken syn företagarna har på sina kunder; ser man på vårdtagaren som ett ting då kan man ju införa robotar istället för serviceinriktad personal med empati.

Medborgarlön på försök

Det är hårresande vilka mardrömsscenarion man kan måla upp för sig angående den framtida arbetsmarknaden. Redan nu ser man en nedåtgående spiral när det gäller synen på människans betydelse. Hemlösheten i västvärlden ökar lavinartat trots att vi är mitt i en högkonjunktur. Med några piller priorin för håret och lite sund förnuft så inser man att kanske de som förespråkar medborgarlön har rätt i alla fall. Eftersom företagen behöver mindre personal så sparar de in lönekostnader och gör större vinster allt under det att folk slås ut från arbetsmarknaden. Att beskatta företagen så att man kan fördela skattepengar i form av ett underhåll till var och en skulle vara bra för hela samhället. Samhället lider när människor slås ut. Företagarna lider också om människorna inte har råd att köpa deras produkter. Det finns länder som har tittat på detta med medborgarlön och genomfört det på prov för att se vilken typ av samhälle som skulle växa fram till följd av medborgarlönen. Vi väntar med spänning på forskningsresultaten.