Givmildhet och kommunikation: Chefens ansvarsområden

Givmildhet och kommunikation är två ord som innebär trygghet och pålitlighet, och det är två ord som bör vara starkt integrerade och förknippade med företagande. En chef bör vara närvarande, kommunikativ och givmild till sina anställda för att säkra företagets framgång och de anställdas vilja att arbeta och driva företaget framåt.

Givmildhet

En bra chef är tydlig i sina förväntningar på kontoret. Men chefen ska också var noga med att ge tillbaka. Med givmildhet menas inte bara julgåvor efter ett tungt arbetsår och fartfyllda firmafester, utan också komplimanger, visad uppmärksamhet och tacksamhet. Dina anställda är i vissa avseenden dina hjärnor och verkställare. Det är därför viktigt att du påpekar att deras arbete är betydelsefullt för dig som chef, och för företaget i största allmänhet.

Ditt kommande imperium är uppbyggt på den kompetens du värvat. Den kompetensen är alltså dina anställda, och de behöver feedback, stöd och uppmärksamhet. Genom att berätta för dina anställda vad de gör rätt och fel, så utvecklar du företaget och din vision. Låt inte dina medarbetare fumla i mörkret, utan guida dem i rätt riktning. Den energi du “ödslar” på feedback, ges tillbaka i lojalt arbete och vinst.

Om ditt företag hålls flytande, friktionsfritt och rättvist så kommer ni inte heller behöva låna pengar inom någon snar framtid. Innan du vet ordet av det så kommer ert varumärke vara framgångsrikt, långvarigt och etablerat.

Kommunikation

En bra chef är som tidigare nämnt tydlig med sina förväntningar. Men för att det ska ske så behöver hen också vara kommunikativ i sina samtal. Du kan prata utan att kommunicera, så se därför till att du når fram till dina anställda när du ger dem arbetsuppdrag, eller när ni har lönesamtal.

Om du inte känner dina anställda, eller är lyhörd på deras styrkor och svagheter, så kan du inte förvänta dig att ni ska komma överens, eller att de ska möta dina förväntningar. Ett företag behöver vara uppbyggt på förtroende, lyhördhet, givmildhet och kommunikation.

Fem steg för lyckad kommunikation inför uppdrag

Ta dessa steg för att nå fram till dina medarbetare, så att ditt företag hålls effektivt och produktivt.

  • Gör dig själv lättillgänglig och öppen för förslag
  • Berätta för dina anställda vad du förväntar dig av dem i kommande uppdrag
  • Förklara vad syftet är med uppgiften
  • Kom med konkreta exempel på ett bra utförande, så att de får ännu godare förståelse för din vision
  • Avsluta samtalet med att låta dina anställda ställa frågor eller göra invändingar