Framtidens yrken

Vilken utveckling går vi till mötes i en värld där allt fler arbetsuppgifter beräknas digitaliseras och överlåtas till robotar? Finns det någon plats för människan i en sån värld? Och vad ska människan livnära sig på om alla arbeten tas över av robotar? Troligtvis går Read More …

Företagande hemifrån med digitalisering

Digitaliseringen har möjliggjort en mängd helt nya yrken och branscher, som är baserade på den utveckling av IT som har skett under de senaste tre årtiondena. Digitaliseringen har också gjort att redan existerande branscher har kunnat omformas, och fungera på nya sätt. Som ett exempel Read More …

Det fria företagandet

Möjligheterna att bedriva företagande är i princip outtömliga oavsett vilken nisch man verkar inom. Konstnärer och hantverkare har fler forum än någonsin att marknadsföra sig från. Man kan som hantverkare till exempel skicka offerter direkt till kunder och beställare. För den som ägnar sig åt Read More …

Ledare och inspiratörer

Surfar mellan råden från entreprenörerna; “Så når du toppen!”, “Hur vinnare gör” osv. De har lösningen på problemen och nyckeln till framgången. Det fanns en period i livet då Time managern var den viktigaste statusmarkören för en företagare. Tecknet på framgångsrikt entreprenörskap hade uppnåtts endast Read More …

Rebeller och hjältar

Strömningarna och utvecklingen i världen går åt två håll samtidigt; utåt och inåt. Inåt därför att företagaren måste blicka inåt för att få tillgång till sin inre reservoar av kreativitet och genialitet. “Känn dig själv” har varit ledord bland tidernas stora filosofer. “Himmelriket är i Read More …

Företagande för en ny era

Den digitala tidsåldern öppnar upp helt nya möjligheter för entreprenörer och företagare. Inom företagande kan man till och med tala om ett paradigmskifte. Framtiden ligger i händerna hos de som accepterar dessa omvälvande förutsättningar som detta paradigmskifte för med sig. Vad det handlar om är Read More …