En tjänstebil i tiden

Många företagare är beroende av att ha en bil i sin verksamhet, till exempel för att åka ut på kundbesök, för att göra leveranser eller bara för att kunna ta sig till kontoret på ett smidigt sätt. I samtliga dessa fall är en tjänstebil oumbärlig. Read More …

Framtidens yrken

Vilken utveckling går vi till mötes i en värld där allt fler arbetsuppgifter beräknas digitaliseras och överlåtas till robotar? Finns det någon plats för människan i en sån värld? Och vad ska människan livnära sig på om alla arbeten tas över av robotar? Troligtvis går Read More …

Företagande hemifrån med digitalisering

Digitaliseringen har möjliggjort en mängd helt nya yrken och branscher, som är baserade på den utveckling av IT som har skett under de senaste tre årtiondena. Digitaliseringen har också gjort att redan existerande branscher har kunnat omformas, och fungera på nya sätt. Som ett exempel Read More …

Det fria företagandet

Möjligheterna att bedriva företagande är i princip outtömliga oavsett vilken nisch man verkar inom. Konstnärer och hantverkare har fler forum än någonsin att marknadsföra sig från. Man kan som hantverkare till exempel skicka offerter direkt till kunder och beställare. För den som ägnar sig åt Read More …