Utåtriktat företagande

Enmans- eller fåmansföretagande eller frilansande behöver inte längre ske i enskildhet utan andra kontakter än kunderna. Det finns kontorshotell av många slag runt om i landet. Det går ut på att man hyr en sittplats vid ett stort skrivbord tillsammans med flera andra eller ett Read More …

En tjänstebil i tiden

Många företagare är beroende av att ha en bil i sin verksamhet, till exempel för att åka ut på kundbesök, för att göra leveranser eller bara för att kunna ta sig till kontoret på ett smidigt sätt. I samtliga dessa fall är en tjänstebil oumbärlig. Read More …

Framtidens yrken

Vilken utveckling går vi till mötes i en värld där allt fler arbetsuppgifter beräknas digitaliseras och överlåtas till robotar? Finns det någon plats för människan i en sån värld? Och vad ska människan livnära sig på om alla arbeten tas över av robotar? Troligtvis går Read More …

Företagande hemifrån med digitalisering

Digitaliseringen har möjliggjort en mängd helt nya yrken och branscher, som är baserade på den utveckling av IT som har skett under de senaste tre årtiondena. Digitaliseringen har också gjort att redan existerande branscher har kunnat omformas, och fungera på nya sätt. Som ett exempel Read More …